Prosimy kontaktowaś siÍ z nami

Dzia≥ administracyjny: Ing. Monika Bršťáková brstakova@prolan.cz

  +420 596 616 364  
  +420 777 079 161  
Zaopatrzenie: Vladimír Mžch, DiS. mech@prolan.cz
  +420 599 526 357  
  +420 724 821 130  
  Markéta Windhaber mwindhaber@prolan.cz
  +420 599 526 357  
  +420 606 752 393  
Zbyt: Hana Števanková stevankova@prolan.cz
  +420 599 526 355  
  +420 602 552 229  
Dzia≥ handlowy: Karol Windhaber windhaber@prolan.cz
  +420 599 526 354  
  +420 777 607 018  
Dzia≥ techniczny: Ing. Jan Matžjka matejka@prolan.cz
  +420 972 241 610  
  +420 602 624 814  
Dzia≥ ekonomiczny: Jana Mašková maskova@prolan.cz
  + 420 599 526 356  
  + 420 608 815 515  
  Markéta Windhaber mwindhaber@prolan.cz
  +420 599 526 357  
  +420 606 752 393  
 
 
Profil firmy | Asortyment | Certyfikowanie | Referencje | Konkakty
Web Design Kleindesign.cz | Copyright © PROLAN a.s. | PageRank.cz | BOHEMIA PROLAN